(kontumtv.vn)- UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 548 về Phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất gạch không nung
Sản xuất gạch không nung

Mục tiêu chính của Kế hoạch nhằm phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch đất sét nung, tiết kiệm đất nông, lâm nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý phế thải của các ngành công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch, đem lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội; đảm bảo các dự án đầu tư sử dụng lò nung theo công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu về khả năng chịu lực, an toàn vận hành, tiết kiệm tài nguyên và vệ sinh môi trường; phát triển sản xuất và sử dụng loại vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ tối thiểu 40% vào năm 2020; đến năm 2025 chấm dứt hoàn toàn sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công…

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh; rà soát tình hình nguyên liệu và quy hoạch vùng nguyên liệu phù hợp với việc sản xuất gạch xây không nung, công bố, giới thiệu để các doanh nghiệp tìm hiểu, đầu tư xây dựng các dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu không nung. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13, ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Cụ thể, từ ngày 01/02/2018 các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn hơn 30% trên địa bàn tỉnh phải sử dụng vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây, với tỷ lệ tại thành phố Kon Tum phải sử dụng tối thiểu 70%, tại các huyện phải sử dụng tối thiểu 50%; các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây…

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *