(kontumtv.vn) – Danh mục 06 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã được tỉnh Kon Tum phê duyệt, triển khai trong kế hoạch năm 2019.

PHE DUYET 06 DE TAI, DU AN KHOA HOC VA CONG NGHE NAM 2019

Liên quan đến dược liệu, năm nay, ba đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ được tiến hành, gồm đề tài khảo sát thành phần hóa học, xây dựng quy trình định lượng saponin trên thân, lá sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng; đề tài hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ đảng sâm, nấm đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng chế biến; dự án xây dựng mô hình trồng cây lan kim tuyến dưới tán rừng tại hai huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông.

Một số lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm có thế mạnh khác của tỉnh cũng được quan tâm nghiên cứu, ứng dụng; thông qua dự án sản xuất thử nghiệm cà phê lên men và cà phê tách vỏ Honey bởi chế phẩm Bioco, dự án xây dựng mô hình phát triển trồng cây sắn bền vững tại địa bàn huyện Kon Rẫy, đề tài xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi cá niên thương phẩm tại địa bàn huyện Kon Plông.

Các đề tài, dự án này phổ biến được tiến hành trong thời gian 2 năm, 2 năm rưỡi và chuyển giao, ứng dụng kết quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

                                                                                        Nghĩa Hà – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *