(kontumtv.vn) – Sáng 11/1, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt nhanh các văn kiện Hội nghị Trung ương 13 khóa XI. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Tỉnh ủy Kon Tum
Hội nghị Tỉnh ủy Kon Tum

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Những nội dung thảo luận và quyết định tại Hội nghị Trung ương 13, khóa XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vì vậy các cấp ngành, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần khẩn trương tổ chức, phổ biến, quán triệt nhanh các văn kiện đến cán bộ, đảng viên và chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, yêu cầu, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí, hành động và đồng thuận, ủng hộ trong toàn xã hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông báo nhanh những nội dung cơ bản của kỳ họp như việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhân dịp năm mới 2016 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị các cấp ngành, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc vui xuân, đón Tết; tăng cường sâu sát cơ sở, chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên và nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, đồng bào DTTS và các hộ nghèo; tập trung lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán ở địa phương, đơn vị mình phụ trách.

                                                                                                Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *