(kontumtv.vn) – Thời gian qua, cùng với các cơ chế, chính sách ưu đãi của Chính phủ, tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt các giải pháp huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để phát triển kinh tế – xã hội.

QUY I NAM 2018 CO 12 DU AN DUOC CHAP THUAN DAU TU

Tỉnh đã chỉ đạo tập trung rà soát, bãi bỏ các quy định chồng chéo, không phù hợp với quy định của pháp luật, đặc biệt là thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, ưu đãi đầu tư… tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Các sở, ngành thường xuyên cập nhật chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, công khai trên các kênh thông tin điện tử, chú trọng các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính, các lĩnh vực thu hút đầu tư, các dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, xác định rõ định hướng thu hút đầu tư, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, tỉnh đã đưa ra danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020 với nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao… Chỉ tính riêng năm 3 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án, với tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng; cấp quyết định chủ trương điều chỉnh 4 dự án.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát các dự án đầu tư, tháo gỡ cho nhà đầu tư sớm hoàn tất thủ tục để triển khai dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có quy mô lớn. Tổ chức kiểm tra, rà soát việc triển khai các dự án của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Qua đó xử lý, giải quyết những tồn tại, vướng mắc của nhà đầu tư; gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh…

   Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *