(kontumtv.vn) – Sau 1 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và thẳng thắn, Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã bế mạc với nhiều định hướng, giải pháp được đề xuất, áp dụng với mong muốn năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu các đại biểu tham gia hội nghị phát huy tinh thần nói thẳng, nói thật, nhìn thẳng vào các hạn chế, tồn tại để có hướng khắc phục; yêu cầu từng cá nhân lãnh đạo, tập thể nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm trong việc chỉ số cạnh tranh của tỉnh Kon Tum còn hạn chế, trên cơ sở đó có hướng khắc phục, xử lý hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian đến phải quyết tâm nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh.

Kết quả đánh giá của cơ quan chức năng đối với  các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum năm 2019 cho thấy, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh xếp hạng 53/63 tỉnh, thành phố, giảm 16 bậc so với năm 2011. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt  gần 79 /100 điểm, xếp 59/63 tỉnh, thành phố, giảm 2 bậc so với năm 2012.

Kết quả đánh giá cho thấy, tỉnh Kon Tum đạt  mức khá về Chỉ số Cung ứng dịch vụ công; Chỉ số Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Chỉ số Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ số Cải cách thủ tục hành chính; Chỉ tiêu Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ số Hiện đại hóa hành chính; Chỉ số Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất.

Tuy nhiên, một số nội dung liên quan đến năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum còn hạn chế như Chỉ số Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Chỉ số Công khai, minh bạch; Chỉ số Trách nhiệm giải trình với người dân; Chỉ số Quản trị môi trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân vì sao các chỉ số cạnh tranh của tỉnh Kon Tum còn hạn chế để có cơ sở khắc phục. Trên cơ sở đó, Hội nghị đề ra các nhóm chỉ số cần tập trung cải thiện như Chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Chỉ số Chi phí về thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước, Chỉ số Chi phí không chính thức, Chỉ số Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, Chỉ số Đào tạo lao động, Chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu đối với các hạn chế cần nhìn rõ, nhìn thẳng để giải quyết. Đơn cử như nâng cao Chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, phải làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để tồn tại tình trạng bảo kê mua bán nông sản trong tổ chức các sự kiện, hội chợ thương mại gây lo lắng, bất an trong nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu quá trình chỉ đạo, điều hành phải gắn với kiểm tra, nhắc nhở và tự chịu trách nhiệm, không đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy đề ra mục tiêu phấn đấu hết năm 2021, Kon Tum tăng 10 bậc xếp hạng 3 tiêu chí, đó là Chỉ số quản trị và hành chính công, Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh; đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra; trong đó, có giải pháp phát huy 3 tiêu chí đạt kết quả tốt, đối với 7 tiêu chí trung bình và yếu phải phấn đấu đạt mức trung bình trở lên.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, gây phiền hà cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp; yêu cầu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành, đôn đốc, kiếm tra, nhắc nhở, khen thưởng các đơn vị làm tốt; giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm 2 chỉ số, sở KH&ĐT chịu trách nhiệm chính về chỉ số năng lực cạnh tranh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho biết, hàng năm Tỉnh ủy sẽ đưa nội dung đánh giá đảng viên đối với các đảng viên công tác trong lĩnh vực liên quan đến các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *