(kontumtv.vn) – Thực hiện Quyết định 1225 của Thủ tướng Chính phủ, sáng 1/7, cùng với cả nước, tỉnh Kon Tum đã đồng loạt ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh.

Các địa phương ra quân Tổng điều tra
Các địa phương ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Trong đợt Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016, toàn tỉnh Kon Tum có 1.053 địa bàn điều tra với 91.980 hộ điều tra toàn bộ. Trong đó, nông thôn có 995 địa bàn với 80.637 hộ và 79 trang trại. Cuộc Tổng điều tra này, có các nội dung được đề cập gồm: Thu thập thông tin về thực trạng sản xuất khu vực nông nghiệp, thu thập thông tin về nông thôn, thu thập thông tin về cư dân nông thôn.

Kết quả của Tổng điều tra 2016 được sử dụng để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế – xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương; đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn. Đồng thời phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm và các yêu cầu thống kê khác.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *