(kontumtv.vn) – Cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 bắt đầu diễn ra từ tháng 3/2017. Đến nay, Tổng điều tra đã hoàn thành cơ bản nội dung của giai đoạn 1 và tiến hành chuẩn bị cho ra quân giai đoạn 2 đồng loạt vào ngày 1/7 sắp tới.

Trong giai đoạn 1, Tổng điều tra kinh tế đã tiến hành thu thập và xử lý thông tin của 1608 đơn vị doanh nghiệp và 1447 cơ quan hành chính sự nghiệp trong toàn tỉnh. Đến tháng 6/2017, đã có 95% đơn vị doanh nghiệp và 99% cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện điều tra đầy đủ và đảm bảo quy trình. Công tác triển khai giai đoạn 1 tại các huyện, thành phố đã đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng điều tra. Ông Nguyễn Bá Hạnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh  Kon Tum nói: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, với 1 đồng chí phó chủ tịch làm trưởng ban lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối cuộc tổng điều tra này. Qua triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo giai đoạn 1 khá tốt, kết quả đạt được giai đoạn 1 rất đáng mừng. Hiện nay, tại Tây Nguyên, các tỉnh thu thập doanh nghiệp đang hoạt động cao nhất là 80-85% thôi, riêng Kon Tum doanh nghiệp đã hợp tác rất tốt, đạt trên 95%”.

Kon Tum chuẩn bị ra quân Tổng đìều tra kinh té đợt 2
Kon Tum chuẩn bị ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 được đồng loạt triển khai từ ngày 1/7/2017. Tổng điều tra kinh tế tiếp tục tiến hành điều tra thông tin của khối cá thể và khối tín ngưỡng, tôn giáo. Theo cơ quan Thống kê dự báo, trong giai đoạn này việc thu thập thông tin sẽ phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Hiện đơn vị đã rà soát, lấy mẫu 117 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và 24.548 cơ sở cá thể đủ điều kiện thực hiện điều tra; hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh mã, nhập tin bảng kê danh sách khối cá thể, tiến hành chọn mẫu điều tra và gửi danh sách cho các Chi cục Thống kê; triệu tập điều tra viên và hoàn thành tập huấn nghiệp vụ tại 10 đơn vị huyện, thành phố. Ông Nguyễn Duy Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Kon Tum cho biết: “Ban Chỉ đạo thành phố tập huấn cho điều tra viên Ban Chỉ đạo các xã, phường, chuẩn bị phân phát tài liệu, phiếu điều tra tới xã phường; lập kế hoạch phân công các thành viên ban thường trực xuống địa bàn. Đối với Ban Chỉ đạo xã, phường chỉ đạo ra quân đồng loạt ngày 1/7/2017; treo băng rôn tuyên truyền mục đích, ý nghĩa; các tổ trưởng thực hiện phân công, phân nhiệm cho điều tra viên thực hiện đúng phương án tổ điều tra”.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao ý thức phối hợp của các đối tượng được điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tăng cường truyên truyền, vận động trong nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung làm rõ ý nghĩa, mục đích thiết thực của cuộc tổng điều tra. Ban Chỉ đạo cấp xã, phường đồng loạt thông tin đến nhân dân thời gian, đối tượng và trách nhiệm tham gia điều tra bằng nhiều hình thức như băng rôn cổ động, tờ rơi, áp phích, lồng ghép nội dung vào các cuộc họp tổ, thôn, hội…Ông A Đưa, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Chinh nói: “Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế của phường trong thời gian vừa qua đã tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung của cuộc Tổng điều tra thông qua các cuộc họp UBND phường, hội nghị tại khu dân cư, phân về các đồng chí để thông tin cho bà con nội dung cuộc tổng điều tra, lập danh sách cử 4 đồng chí điều tra viên và 1 đồng chí tổ trưởng tập huấn điều tra cá thể vào ngày 26/6/2017”.

Với kinh nghiệm được rút ra từ việc triển khai Tổng điều tra ở giai đoạn 1, cùng với sự chuẩn bị tích cực, chủ động cho giai đoạn 2 của cơ quan Thống kê, Ban Chỉ đạo các cấp, tỉnh Kon Tum sẵn sàng thực hiện thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2017./.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *