(kontumtv.vn) – Chiều 6/03, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân  vận Tỉnh ủy về công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh.

SO KET 02 NAM THUC HIEN CHUONG TRINH PHOI HOP VE CONG TAC DAN VAN GIAI DOAN 2016 – 2021

Qua 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021, đã có nhiều đơn vị, cá nhân làm tốt công tác dân vận, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền. Nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Phương thức vận động quần chúng có nhiều đổi mới đa dạng, chất lượng và hiệu quả hơn. Dù vậy việc xây dựng, triển khai mô hình dân vận như  “Dân vận khéo” trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội còn hình thức, thiếu sức lan tỏa. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của công tác dân vận, thiếu kỹ năng dân vận nên tác phong làm việc còn nặng về hành chính. Công tác tiếp dân tại một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; chưa gắn việc tiếp dân với chỉ đạo xử lý và đôn đốc, theo dõi, giải quyết; đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có xu hướng tăng, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường… Trong 02 năm, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiếp hơn 800 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận và xử lý theo quy định trên 1.700 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác dân vận quần chúng; xem xét, quán triệt việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đền bù tái định cư, các chính sách dân tộc… tăng cường hơn nữa công tác phản biện, giám sát việc thực hiện công tác dân vận tại cơ sở.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác dân vận chính quyền, trong đó lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Đối với các đơn vị, địa phương, cần chủ động phối hợp với cơ quan dân vận thực hiện rà soát, xây dựng, bổ sung, sửa đổi Quy chế, Chương trình phối hợp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tập trung các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương theo hướng công khai, minh bạch, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy tập trung chỉ đạo Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp xây dựng Kế hoạch “Năm Dân vận chính quyền 2019” đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *