(kontumtv.vn) – Nhiều chỉ tiêu trong 6 mục tiêu về bình đẳng giới đã được tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện có hiểu quả trong giai đoạn I  thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới. Kết quả này được Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đánh giá tại Hội nghị sơ kết  giai đoạn I  thực hiện Chiến lược  quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

Hội nghị sơ kết thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới
Hội nghị sơ kết thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới

Giai đoạn I  Chiến lược  quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015. Trong giai đoạn này, thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều chỉ thị, chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới.  Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về bình đẳng giới được nâng lên rõ rệt. Đa số nữ cán bộ, công chức, viên chức và phụ nữ trong các gia đình đã ý thức được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, biết đấu tranh xóa bỏ những quan điểm lạc hậu trong cách nhìn nhận, đánh giá, đề bạt đối với phụ nữ. Đáng ghi nhận là  công tác cán bộ nữ đã được đưa vào Nghị quyết và chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể; công tác quy hoạch cán bộ nữ  các cấp của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; y tế; giáo dục; gia đình… phụ nữ ngày càng tự vươn lên để khẳng định năng lực, trình độ của bản thân, ngày càng tham gia nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên các lĩnh vực.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp để  thực hiện  có hiệu quả hơn nữa công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020.

Nhân dịp này, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.

                                                                Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *