(kontumtv.vn) – Sáng 10/4, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng và thi hành Luật Lưu trữ; kết hợp tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 35 ngày 10/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đỗ Văn Thuận; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố.

SO KET THUC HIEN DE AN CHINH LY KHOA HOC TAI LIEU TON DONG VA THI HANH LUAT LUU TRU

Qua 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ và Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong giai đoạn mới. Công tác lưu trữ đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện, dần đi vào nề nếp, đạt được một số kết quả nhất định, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của mỗi cơ quan; tạo điều kiện cho việc tra cứu, nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu tổng hợp từ 37 cơ quan, địa phương, tổng số tài liệu tại các cơ quan từ năm 2016 trở về trước có trên 15.000 mét giá tài liệu; trong đó đã chỉnh lý hoàn chỉnh trên 4.490 mét giá, chưa chỉnh lý trên 10.687 mét giá. Riêng số tài liệu từ năm 2013 trở về trước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chưa được chỉnh lý hoàn chỉnh là trên 5.460 mét giá.

Hội nghị đã thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, đặc biệt là những mặt còn tồn tại, hạn chế của công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh trong thời gian qua. Đáng chú ý, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chậm khắc phục các thiếu sót về soạn thảo và quản lý văn bản, xử lý văn bản trên mạng và lập hồ sơ công việc; số tài liệu tồn đọng còn lớn, trên 14.000 mét giá; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức còn thiếu; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ còn hạn chế…

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, khen thưởng kịp thời, xử lý các vi phạm pháp luật trong công tác văn thư, lưu trữ; bố trí cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ đúng chuyên môn được đào tạo và thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ. Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác văn thư, lưu trữ; tiếp tục lập hồ sơ, chỉnh lý các tài liệu còn tồn đọng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, tư liệu, số liệu đáng tin cậy để phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, địa phương thuộc nguồn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *