Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh
Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

(kontumtv.vn) – Trong năm qua, UBND tỉnh Kon Tum, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, thường xuyên chỉ đạo các ngành, các địa phương tích cực chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo đảm trật tự ATGT. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức; tăng cường công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm về trật tự ATGT đã tạo sự chuyển biến đáng kể về trật tự ATGT trên địa bàn. Số vụ tai nạn giao thông và số người chết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Trong năm, toàn tỉnh đã xảy ra 65 vụ, làm 67 người chết, 60 người bị thương; giảm hơn 12% về số vụ và trên 15% về số người chết.

Tuy có chuyển biến, nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn còn phức tạp; số vụ và số người chết vẫn còn cao. Cá biệt trong tháng 1/2017 đã xảy ra 11 vụ, làm 11 người chết, 12 người bị thương. Trong tháng 7/2017 đã xảy ra 1 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết, 13 người bị thương và 1 vụ rất nghiêm trọng làm 2 người chết, gây bức xúc trong xã hội.

   Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *