(kontumtv.vn) – Với quyết tâm xây dựng nông thôn mới, đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum được nâng cấp, cảnh quan môi trường thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Đây là tiền đề, là động lực quan trọng để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM trong thời gian tới. Tìm hiểu về kết quả đã đạt được cũng như công tác xây dựng NTM của tỉnh trong năm mới 2017 này, phóng viên Đài PT-TH tỉnh đã có cuộc phỏng vấn  ông Trần Văn Chương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum.

PV: Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trao đổi nhân ngày đầu xuân hôm nay. Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như sự đồng thuận của người dân thời gian qua trong xây dựng NTM, đến thời điểm hiện nay chúng ta đã đạt được kết quả như thế nào trong công tác này, thưa ông?

Ông Trần Văn Chương:Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền cũng như nhân dân trên địa bàn các xã, năm 2016 là năm chúng ta đạt được kết quả rất khả quan, toàn tỉnh đã có 4 xã đạt tiêu chí NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh đến nay là 13 xã, bình quân đạt 10,11 tiêu chí/xã, tăng 1,41%/xã/năm. Chúng ta có thể nhận thấy rõ sự thay đổi của các xã được công nhận đạt chuẩn NTM như là thu nhập của người dân, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt, trước kia tiêu chí bình quân thu nhập thấp hơn, nay tiêu chí thu nhập cao hơn, bình quân là 27 triệu đồng/người/năm. Thứ 2 nữa là cơ sở hạ tầng nông thôn được thay đổi rõ rệt, như là hệ thống giao thông, hệ thống thủy lợi, rồi trường học, điện đã được thay đổi, phục vụ cho đời sống dân sinh cũng như sản xuất ngày càng tốt hơn, môi trường nông thôn được giữ vững, được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững.

 PV: Với những kết quả đạt được trong xây dựng NTM như ông vừa trao đổi thì rõ ràng những kết quả này rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay đòi hỏi cần có những nỗ lực cao hơn để thực hiện có hiệu quả hơn nữa mục tiêu xây dựng NTM. Như vậy trong năm 2017 này chúng ta sẽ tập trung thực hiện mục tiêu và giả pháp gì thưa ông?

Ông Trần Văn Chương: Dự kiến năm 2017 có khả năng phấn đấu đạt 3 xã về đích NTM và bình quân 12 tiêu chí/xã, không có xã nào dưới 5 tiêu chí. Để đạt mục tiêu này phải có các giải pháp, thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tham gia xây dựng NTM; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Thứ 2 là triển khai quyết liệt Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM 2016-2020, đính hướng đến năm 2015 và chúng ta lấy chủ đề là xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với mở rộng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và bảo vệ thu nhập là mục tiêu chỉ đạo xuyên suốt. Thứ 3 là ngoài cơ chế chính sách đã có, chúng ta tiếp tục nghiên cứu các cơ chế chính sách mới để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM như là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ vốn vay để phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường. Vấn đề thứ 4 là tập trung chỉ đạo sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền nông nghiệp cũng như thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh. Thứ 5 là huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực để xây dựng NTM, đặc biệt là đầu tư cho kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên thực hiện Đề án 981 của UBND tỉnh ban hành và Đề án cơ chế chinh sách xây dựng NTM 2016-2020.

 PV: Trên thực tế thì nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, công cuộc xây dựng NTM đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đã hình thành nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân, điều này khẳng định xây dựng NTM là chủ trương đùng đắn và rất cần thiết. Như vậy ngoài sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, theo ông người dân cần phải nỗ lực như thế nào để thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng NTM ?

Ông Trần Văn Chương: Mục tiêu xây dựng NTM là góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Quan điểm tổ chức của chương trình là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân hưởng thụ, chính vì vậy dân phải là chủ thể trong xây dựng NTM. Từ thực tiễn trong những năm qua chúng ta thấy rằng, trước kia khi chưa triển khai chương trình thì người dân cho rằng chương trình của Nhà nước, Nhà nước lo, Nhà nước làm. Trong thời gian qua chúng ta triển khai chương trình thì dân đã nhận thấy mình là chủ thể trong xây dựng NTM và phải có vai trò, trách nhiệm trong xây dựng NTM và người dân đã tham gia hiến ngày công lao động, đất đai, hoa màu, tiền bạc  trong xây dựng NTM. Trong thời gian tới, để thực hiện mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh đạt 25 xã về đích NTM thì tiếp tục cần có sự tham gia tích cực của người dân, người dân phải chủ động chỉnh trang nhà cửa, chủ động phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường để tham gia xây dựng NTM, xây dựng quê hương mình đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Xây dựng NTM  phải tiếp tục trở thành phong trào thi đua rộng khắp, nhà nọ thi đua nhà kia, làng nọ thi đua làng kia, xã nọ thi đua xã kia, huyện nọ thi đua huyện kia, trở thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn tỉnh thì sẽ thành công.

  PV: Một lần nữa xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Nhân dịp năm mới, kính chúc ông và gia đình an khang, thịnh vượng. 

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *