(kontumtv.vn) – Triển khai Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 02 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến, nhằm huy động các nguồn lực, tập trung sự chỉ đạo, vào cuộc các cấp, ngành để đẩy mạnh việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Kon Plông
Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Kon Plông

Mục tiêu đặt ra của Nghị quyết là nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 đạt từ 10-15%, toàn tỉnh có 4 vùng và 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đến năm 2030 đạt 25-30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh, mỗi huyện có 01 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 04 giải pháp cơ bản là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung huy động và đa dạng hóa nguồn vốn cho nhà đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến. Phấn đấu trong giai đoạn 2016 – 2020, xây dựng 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển rau, hoa, củ, quả xứ lạnh, với quy mô 100 – 150 ha và 01 vùng sản xuất rau, hoa, củ, quả an toàn, cá nước lạnh, sản phẩm từ gia súc ứng dụng công nghệ cao, với quy mô 3.000 ha tại huyện Kon Plông; xây dựng 1 vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao với quy mô 500 ha tại huyện Đăk Hà. Trong giai đoạn 2021 – 2030, mở rộng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Kon Plông lên 300 ha và ít nhất mỗi huyện, thành phố có 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hình thành thêm 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Ia H’Drai, Tu Mơ Rông và thành phố Kon Tum. Đồng thời mở rộng diện tích vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Đăk Hà lên 1.000 ha và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Kon Plông lên 10.000 ha.

Quang Mẫn – Duy Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *