(kontumtv.vn) – Năm 2016, tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững. Qua đó đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Đưa nước sạch về làng
Đưa nước sạch về làng

Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đã giảm trên 3%. Trong đó, tỷ lệ giảm hộ nghèo trên địa bàn 2 huyện nghèo là Tu Mơ Rông và Kon Plông theo Nghị quyết 30a là 2,9%; tỷ lệ giảm  hộ nghèo trên địa bàn 3 huyện  nghèo được hưởng cơ chế, chính sách  theo Nghị quyết 30a gồm Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Glei là 5,5%; tỷ lệ giảm nghèo dân tộc thiểu số là trên 5%. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm từ trên 26%  đầu năm 2016 xuống còn dưới 24% vào đầu năm 2017.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện, xã, thôn thuộc Chương trình phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả  đời sống và phát triển của người dân.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *