(kontumtv.vn) – Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo các cấp, sự tích cực và trách nhiệm của các điều tra viên, sau hơn 2 tuần triển khai thực hiện, cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã diễn ra đúng tiến độ, chất lượng, dự kiến sẽ hoàn thành trước kế hoạch đề ra.

Trong đợt Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016, tỉnh Kon Tum có 1.053 địa bàn điều tra với 91.980 hộ điều tra toàn bộ. Trong đó, nông thôn có 995 địa bàn với 80.637 hộ và 79 trang trại. Cuộc Tổng điều tra này nhằm thu thập thông tin về thực trạng sản xuất khu vực nông nghiệp, thu thập thông tin về nông thôn, thu thập thông tin về cư dân nông thôn. Với tinh thần trách nhiệm của các điều tra viên, tổ trưởng cũng như người dân, việc điều tra ở cơ sở đã diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ.Ông Nguyễn Văn Diễn (thôn Đăk Brông, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum) nói: “Theo tôi được biết, cuộc điều tra này là một cuộc tổng điều tra rất quan trọng của Nhà nước để nắm được tình hình về cơ sở hạ tầng của nông nghiệp, nông thôn, tình hình kinh tế của bà con để Chính phủ có hoạch định chính sách, giúp cho nông dân phát triển kinh tế hơn. Về việc điều tra thì tôi cũng như tất cả bà con khai rất trung thực, gia đình có gì khai đó”.

Đợt Tổng điều tra tại Kon Tum sẽ hoàn thành sớm so với kế hoạch
Đợt Tổng điều tra tại Kon Tum sẽ hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 bắt đầu từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời thông báo nghiệp vụ mới phát sinh của Trung ương, của Ban Chỉ đạo tỉnh đến Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và điều tra viên, tổ trưởng để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tổ chức tốt công tác tổng hợp nhanh phiếu điều tra toàn bộ, tiến hành nghiệm thu phiếu điều tra các cấp theo đúng thời gian, quy định của phương án Tổng điều tra. Tính đến thời điểm hiện nay, việc điều tra ở cơ sở đạt 85%, tổng số hộ đã điều tra là 75.000 hộ. Ông Nguyễn Duy Hoàng, Chi Cục trưởng Chi Cục Thống kê thành phố Kon Tum cho biết: “Địa bàn thành phố Kon Tum số lượng phiếu điều tra tương đối lớn, số phiếu 01 là 17.335 hộ; phiếu mẫu là 9 địa bàn, 126 hộ; đối với trang trại là 19 hộ. Đến nay tiến độ đã thực hiện được 80% số lượng lập bản kê”.

“Cuộc điều tra này dự kiến khoảng ngày 17 -18/7 phiếu số 01 hoàn thành 100%, ngày 20/7 yêu cầu nghiệm thu xong toàn bộ phiếu 01. Còn các loại phiếu 02, 03, 04 hoàn thành 100% vào 25 – 26/7 để khâu nghiệm thu từng cấp từ điều tra viên đến tổ trưởng; tổ trưởng đối với các xã, phường; các xã, phường đối với cấp huyện; cấp huyện đối với cấp tỉnh. Thời gian từ nay đến 30/7 xong ở cấp huyện. Dự đoán so với kế hoạch đề ra sớm hơn từ 5 đến 7 ngày”. Bà Vũ Thị Thiết, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum cho biết.

Kết quả của Tổng điều tra 2016 được sử dụng để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế – xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương; đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn. Đồng thời phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm và các yêu cầu thống kê khác.

Ngọc Chí – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *