(kontumtv.vn) – Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở là những nội dung chỉ đạo trọng tâm của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi tại Hội nghị lần thứ 5 của UBMTTQVN tỉnh Kon Tum sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2016.

Mặt trận các cấp tổ chức thực thiện tốt
Mặt trận các cấp triển khai thực thiện tốt các nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Trong 6 tháng đầu năm 2016, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với các phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức thành viên, Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Mặt trận trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, góp phần thành công tốt đẹp công tác bầu cử trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đã ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp của Mặt trận các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và công tác bầu cử trên địa bàn. Đặc biệt là vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt kết quả cao, với trên 26 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm, các cấp Mặt trận trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các hình thức tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên trong các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội; tích cực vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì; bám sát địa bàn dân cư, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia đóng góp xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị đã tiến hành kết nạp Hội Truyền thống Trường Sơn là tổ chức thành viên mới của Mặt trận; báo cáo kết quả Mặt trận tham gia công tác bầu cử;  báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XI và thông báo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Quang Mẫn – Duy Phong 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *