(kontumtv.vn) – Trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ đầu năm 2017 đến nay, tín dụng có tốc độ tăng trưởng tốt, mặt bằng lãi suất cho vay ổn định. Các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân chấp hành đúng các quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND.

NAM 2017 TIN DUNG CO TOC DO TANG TRUONG TOT

Một số ngân hàng thương mại đã triển khai các chương trình khuyến mại và tăng nhẹ lãi suất huy động ở một số kỳ hạn dài từ 0,1 đến 0,3%/năm. Các chính sách tín dụng đối với người nghèo, phục vụ phát triển nông thôn, chính sách cho vay tái canh cây cà phê, tín dụng đối với thành phần doanh nghiệp… được triển khai thực hiện, góp phần tác động tích cực đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân.

Dự kiến đến cuối năm 2017, tổng huy động vốn trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 13.800 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm 2016 và đạt kế hoạch đề ra; dư nợ tín dụng đạt 24.650 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2016; nợ xấu khoảng 480 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,95% trên tổng dự nợ. Nhìn chung, nợ xấu trong năm 2017 có xu hướng tăng, tuy nhiện tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, dưới 3%.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *