Vay vốn tại Ngân hàng CSXH
Kiểm tra vốn vay Ngân hàng CSXH

(kontumtv.vn) – Đến hết tháng 4/2018, tổng dư nợ uỷ thác của Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Kon Tum đạt hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm 99% tổng dư nợ, tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ ủy thác được thực hiện thông qua 1.667 tổ tiết kiệm và vay vốn, với hơn 65.000 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, Hội Phụ nữ quản lý hơn 900 tỷ đồng, chiếm  hơn 40% tổng dư nợ ủy thác; Hội Nông dân quản lý 700 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng dư nợ ủy thác; Hội Cựu chiến binh quản lý hơn 300 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên quản lý hơn 400 tỷ đồng.

Các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác phối hợp cùng Ngân hàng CSXH triển khai có hiệu quả các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Hơn 96% tổ tiết kiệm và vay vốn đạt loại khá, tốt.

                                                                                                     Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *