(kontumtv.vn) – Tiếp tục đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000-2015 do UBND tỉnh tổ chức.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Trần Thị Nga; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh.

VAN HOA

Qua 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh, phong trào đã đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả to lớn, có tác động tích cực, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở từng đơn vị, địa phương, huy động tổng hợp nhiều nguồn lực, góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Qua phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều di sản văn hóa được bảo tổn, phát triển, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 80.115 hộ được công nhận gia đình văn hóa; 547/868 khu dân cư văn hóa; 607 lượt cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa; Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được số tiền trên 74 tỷ đồng, tiến hành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 3.000 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo; đã tổ chức hơn 2.000 lễ hội dân gian, 180 lễ hội lịch sử cách mạng, 330 lượt lễ hội khác; phong trào hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở từng bước được quan tâm…

Hội nghị đã thảo luận, đề ra mục tiêu thực hiện phong trào trong giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 50% số xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới và 50% số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 40% thôn, làng có nhà văn hoá và khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH – TT & DL, thu hút trên 35% số người dân tham gia các hoạt động văn hoá – thể thao; 50% xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá; 80% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 70% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa; 85% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hoá…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy A Pớt đã biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và đánh giá cao nỗ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, khu dân cư và hộ gia đình đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, Ban Chỉ đạo phong trào các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và Chương trình số 76 ngày 17/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; gắn việc thực hiện phong trào với phát triển văn hoá nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ứng xử văn hoá, nâng cao chất lượng và tiếp tục đưa phong trào “TDĐKXDĐSVH” đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp này, có 74 tập thể và 67 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2015.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *