(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên (1996 – 2016). Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy chủ trì Hội nghị.

I DONG VIEN

Qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh về LLDBĐV, công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Kon Tum được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, có nề nếp. Thường xuyên hàng quí các đơn vị và địa phương có kế hoạch kiểm tra, phúc tra quân nhân dự bị, tổ chức sinh hoạt và nắm tình hình đơn vị. Đến nay, công tác xây dựng và quản lý quân nhân dự bị vào các đơn vị DBĐV đạt trên 92%, phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị DBĐV đạt trên 95% so với chỉ tiêu.

Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho quân nhân dự bị được quan tâm đúng mức và luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; các đơn vị thường xuyên được đổi mới cả về nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng về nhiệm vụ, xác định tốt lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, có kiến thức về kỹ thuật, chiến thuật quân sự, có sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được cấp trên giao. Do đó kết quả huấn luyện hàng năm đạt 100% yêu cầu, trong đó từ 75 – 80% khá, giỏi, báo động kiểm tra sẵn sàng động viên luôn luôn bảo đảm 100% quân số.

Bên cạnh đó, chế độ, chính sách đối với LLDBĐV được bảo đảm khi tập trung huấn luyện. Diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đều được chi trả phụ cấp, ngày công lao động. Từ đó đã động viên được cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh về LLDBĐV trên địa bàn tỉnh có một số hạn chế cần khắc phục như công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho LLDBĐV có thời điểm chưa kịp thời, chưa sát với đặc điểm tình hình; công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị có địa phương nắm chưa chắc, việc duy trì nề nếp sinh hoạt chưa thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa cao.

Để thực hiện Pháp lệnh DBĐV tốt hơn trong thời gian tới, UBND tỉnh đã đề ra một số chủ trương, biện pháp tiếp tục củng cố xây dựng LLDBĐV vững mạnh toàn diện, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên; thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho LLDBĐV. UBDB tỉnh cũng đề nghị với Chính phủ một số vấn đề trong thực hiện Pháp lệnh về LLDBĐV và đề nghị Quốc hội ban hành Luật DBĐV thay thế cho Pháp lệnh về LLDBĐV để triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, phát triển lực lượng dự bị động viên của tỉnh 20 năm qua.

                                                                           Chuyên mục QPTD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *