(kontumtv.vn) – Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh toàn diện là nội dung trọng tâm được các đại biểu thống nhất tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên do UBND tỉnh Kon Tum tổ chức. Phó  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pơt; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải; lãnh đạo các huyện, thành phố, các đơn vị LLVT và các đoàn thể trong tỉnh.

DONG VIEN

Giai đoạn 1996-2016, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Pháp lệnh về LLDBĐV. Kết quả, việc đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên được các địa phương thực hiện nghiêm túc. So với năm 1996, LLDBĐV toàn tỉnh tăng trên 160%.  Công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt kế hoạch đề ra, với hơn 80% quân số được tham gia huấn luyện, diễn tập. Bên cạnh đó, việc đảm bảo cơ sở vật chất, thao trường, kỹ thuật, tài chính cho huấn luỵện, diễn tập, đào tạo LLDBĐV được các huyện, thành phố chú trọng. Công tác Đảng, công tác chính trị trong LLDBĐV đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương thực hiện nghiêm túc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đánh giá cao kết quả thực hiện Pháp lệnh về LLDBĐV trên địa bàn tỉnh trong 20 năm qua; yêu cầu các địa phương, các cấp, ngành chú trọng thực hiện tốt Pháp lệnh để xây dựng LLDBĐV của tỉnh đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các huyện, thành phố, cơ quan quân sự địa phương khắc phục  những tồn tại, hạn chế, đồng thời triển khai ngay phương hướng nhiệm vụ trọng tâm do hội nghị lần này đề ra.

Hội nghị đã trao khen thưởng của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh về LLDBĐV.

                                                          Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *