(kontumtv.vn) – Chiều 11/8, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy chủ trì Hội nghị.

THANH TRA

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn, đặc biệt là rút ra những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của Luật. Qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm bổ sung, sửa đổi hoàn thiện Luật Thanh tra và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho sát đúng với tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác thanh tra. Trong đó, nổi lên một số vấn đề còn bất cập, vướng mắc như về nội dung thanh tra chuyên ngành còn trùng lắp, chồng chéo giữa các cơ quan chuyên môn, nhất là giữa thanh tra giao thông với thanh tra xây dựng; giữa thanh tra với kiểm toán. Đề nghị cần phân định rõ thẩm quyền giữa thanh tra các sở, ngành; giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan có thẩm quyền khác trong việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát; xây dựng cơ chế phối hợp để hoạt động thanh tra, kiểm tra có tính thống nhất, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp như hiện nay.

Bên cạnh đó, một số quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra mâu thuẫn với quy định của một số luật khác; bất cập trong công tác xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả thanh tra trong công tác thanh tra giáo dục vì vừa phải thực hiện kế hoạch thanh tra theo năm học của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa thực hiện theo năm kế hoạch của Thanh tra Nhà nước; và một số khó khăn về biên chế, chế độ cho thanh tra viên, các chế tài xử lý sau thanh tra để đảm bảo thực hiện Luật Thanh tra được tốt hơn.

                                                                                   Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *