(kontumtv.vn) – Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Kon tum tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai công tác gia đình năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

TONG KET BAN CHI DAO CONG TAC GIA DINH

Năm 2018, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch dài hạn của UBND tỉnh về công tác gia đình; tổ chức phân công nhiệm vụ phù hợp với chức năng của từng thành viên. Các đề án, mô hình hoạt động về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình do tổ chức đoàn thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp triển khai, nhân rộng tiếp tục phát huy kết quả tích cực tại các địa phương. Trong năm, hơn 70% hộ dân đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; 95% gia đình nuôi dạy con tốt, phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức, tinh thần, không phân biệt trai gái. Hiện nay, toàn tỉnh còn dưới 15% gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định; 95% số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi…

Năm 2019, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Kon Tum tiếp tục tăng cường tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp làm công tác gia đình; tiếp tục thực hiện Quy chế liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; phấn đấu giảm 15% số hộ có bạo lực gia đình so với năm 2018; 11% xã, phường, thị trấn có mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; giảm trung bình 13% hộ có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định; trên 80% số hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa…

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *