(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo công tác quản lý và phát triển rừng tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác quản lý và phát triển rừng tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác QLBVR và PCCCR tỉnh Kon Tum
Hội nghị tổng kết công tác QLBVR và PCCCR tỉnh Kon Tum

Trong năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Kon Tum tiếp tục được tăng cường và có những chuyển biến tích cực. Tình trạng vi phạm đã có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2014 cả về số vụ và tính chất, mức độ thiệt hại tài nguyên rừng. Tính đến ngày 25/11/2015, tổng số vụ vi phạm được phát hiện trong toàn tỉnh là 314 vụ, giảm 226 vụ, khoảng 42% so với cùng kỳ năm 2014; khối lượng gỗ vi phạm giảm trên 40% và diện tích rừng thiệt hại giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp và vẫn còn một số vụ vi phạm nghiêm trọng. Tình hình cháy rừng chưa được ngăn chặn triệt để, vẫn còn xảy ra 3 vụ cháy, gây thiệt hại trên 34 ha rừng.

Hội nghị đã nhận định, trong năm 2016, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài; tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép có khả năng phát sinh điểm nóng mới ở một số địa bàn. Vì vậy, ngoài việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, củng cố các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng tại khu dân cư, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, Hội nghị đã đề ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong năm 2016, nhất là tăng cường các lực lượng, tổ chức tuần tra, truy quét, giải quyết  dứt điểm các điểm nóng về vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phương án giải quyết đất chồng lấn, đất lấn chiếm trong lâm phần các đơn vị chủ rừng trong tỉnh; xây dựng và triển khai thực hiện Phương án tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản giai đoạn 2016- 2020  trên địa bàn tỉnh.

Quang Mẫn – Duy Phong  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *