(kontumtv.vn) – Chiều 9/3, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba.

KHEN THUONG

Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum thời gian qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Các phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Thi đua xóa đói, giảm nghèo”; “Sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Thi đua quyết thắng”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… từng bước đi vào cuộc sống, nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Nội dung, hình thức thực hiện phong phú, phong trào thi đua yêu nước đã mang lại không khí phấn khởi, tinh thần lao động hăng say tới mọi tầng lớp nhân dân. Nổi bật hơn cả là phong trào “Kon Tum chung tay xây dựng nông thôn mới” đã tạo ra làn sóng thi đua mạnh mẽ từ thành thị tới nông thôn. Nhờ đó, đến cuối năm 2016, toàn tỉnh đã có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch đề ra. Ngoài ra, công tác khen thưởng cũng được thực hiện chặt chẽ, kịp thời trên tinh thần công khai, dân chủ. Năm 2016, tỉnh Kon Tum có 178 tập thể, cá nhân được Nhà nước khen thưởng; 3327 tập thể, cá nhân nhận khen thưởng cấp tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị, trong năm 2017 này, các phong trào thi đua cần được đẩy mạnh hơn nữa trên cơ sở phát huy, kế thừa những thành tựu đã đạt được, đặc biệt tuyên truyền nhân rộng gương điển hình, mô hình tiên tiến; công tác khen thưởng phải nhanh chóng, giảm hình thức lấy phiếu trực tiếp thay bằng tổ chức họp bình xét thi đua – khen thưởng các cấp; tiến hành điều chỉnh cơ cấu khen thưởng cân đối giữa đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *