(kontumtv.vn) – Sáng 7/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi – Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại  năm 2015.

Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2015
Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2015

Trong năm 2015, công tác thông tin đối ngoại đã được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, Mặt trận và đoàn thể của tỉnh quan tâm và đạt nhiều kết quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đặc biệt thông qua các hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác về kinh tế, văn hóa, xã hội với các nước và qua các phương tiện thông tin đại chúng, đã kịp thời thông tin về những thành tựu kinh tế – xã hội, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; các sự kiện chính trị nổi bật trong nước, trong tỉnh. Qua đó đã góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, vùng đất, con người tỉnh Kon Tum đến với bạn bè trong và ngoài nước; thu hút được nhiều du khách và nhà đầu tư đến với tỉnh. Bên cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại nhân dân cũng được các địa phương quan tâm, nhất là các địa phương trong vùng giáp biên với hai nước Lào và Campuchia. Thông qua các hoạt động thăm thân, giao lưu, kết nghĩa đã thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về các nội dung, chương trình hợp tác giữa hai bên, về “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị.

 Bên cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại trong năm qua vẫn còn những mặt hạn chế. Nội dung thông tin đối ngoại chưa thật sự phong phú, kịp thời; công tác tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của địa phương ra bên ngoài còn chưa thường xuyên, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận, các đoàn thể và các thành viên Ban Chỉ đạo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối ngoại; kịp thời nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu thực hiện tốt các nội dung công tác thông tin đối ngoại trong năm 2016. Trong đó đặc biệt chú trọng thông tin tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; cộng đồng ASEAN, về hợp tác, hội nhập quốc tế, chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước; quảng bá hình ảnh vùng đất, lịch sử, văn hóa, du lịch, con người Kon Tum; trước hết là tuyên truyền về Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và cuộc bầu cử Quốc Hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 sắp tới.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *