(kontumtv.vn) – Ngày 4/1, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

HOI NGHI TONG KET CONG TAC XAY DUNG DANG NAM 2018

Năm 2018, công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác tuyên giáo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên; hầu hết cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ vững; công tác dân vận của Đảng, hệ thống chính trị phát huy hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung triển khai có hiệu quả chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7, khóa XII; đặc biệt chú ý đến việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ hợp lý; làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; làm tốt công tác vận động quần chúng trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá của tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra; làm tốt công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh – quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Ban của Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm mà Tỉnh ủy đã xác định trong năm 2019 và nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *