(kontumtv.vn) – Các huyện, thành phố có cơ chế hỗ trợ, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền chăm sóc tốt vườn cây, đảm bảo đến thời kỳ thu hoạch. Đó là nội dung được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Hải nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền (2012 – 2016).

RIEN CAO SU

Triển khai thực hiện Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền (2012 – 2016), trong những năm qua các sở, ngành, địa phương tỉnh Kon Tum đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án để người dân hiểu và tham gia. Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo và hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% cây giống, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc; ngân sách huyện hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Qua 4 năm thực hiện Đề án, đã tổ chức được 237 lớp tập huấn kỹ thuật trồng mới và chăm sóc cây cao su cho tất cả các hộ tham gia; tỉnh đã hỗ trợ  hơn 1.200.000 cây giống cho gần 2.460 hộ trồng mới trên 2.100 ha cao su (đạt hơn 36% diện tích, hơn 39% số hộ tham gia theo kế hoạch). Các huyện, thành phố đã lồng ghép nguồn kinh phí hằng năm hỗ trợ hơn 427 tấn phân bón các loại, hơn 1,2 tấn thuốc phòng trừ mối, hơn 1.300 lít thuốc phòng bệnh. Nhìn chung qua 4 năm triển khai hỗ trợ trồng cao su, mặc dù diện tích cao su được trồng trên đất trồng sắn bạc màu, nhưng vườn cao su được đầu tư, hỗ trợ sinh trưởng phát triển đạt mức độ từ trung bình đến tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án như một số diện tích vườn cây cao su sinh trưởng chưa đảm bảo yêu cầu do ý thức còn trông chờ, ỷ lại, chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật của một số người dân; mức hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chưa đảm bảo quy định của Đề án; một số hộ không thực hiện cam kết khi đăng ký tham gia Đề án như không tuân thủ quy trình kỹ thuật hướng dẫn, không chăm sóc vườn cây để xảy ra cháy, chuyển nhượng, phá bỏ chuyển đổi sang trồng cây trồng khác do tác động của giá mủ cao su hạ thấp.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải nhấn mạnh: Các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Đề án tích cực chăm sóc tốt vườn cây đến thời kỳ thu hoạch. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cây giống để khuyến khích người dân trồng dặm, chăm sóc và giữ vườn cao su, nếu kinh phí huyện khó khăn thì có kiến nghị UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt; tiếp tục hỗ trợ kinh phí để các huyện trực tiếp hợp đồng cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân chăm sóc cây cao su được hỗ trợ đến hết thời kỳ kiển thiết cơ bản.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Đề án Hỗ trợ cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *