(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án 600 phó chủ tịch xã công tác tại các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh. Tham dự có ông Vũ Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga chủ trì Hội nghị.

PHO CHU TICH XA

Được triển khai từ năm 2011, tỉnh Kon Tum có 18 đội viên tham gia Dự án và được phân công về các xã thuộc hai huyện Kon Plông và Tu Mơ Rông. Trong thực hiện nhiệm vụ, các đội viên phát huy tốt tinh thần xung kích, sáng tạo, bám cơ sở, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đảng bộ địa phương.

Kết quả sau 5 năm triển khai Dự án, có 16/18 đội viên được địa phương đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong đó có 13 đội viên 5 năm liền hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Có 14 đội viên được kết nạp vào Đảng. 6 đội viên đã tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị, 1 đội viên hoàn thành chương trình sơ cấp lý luận chính trị và 7 đội viên đang học chương trình trung cấp lý luận chính trị. Có 15 đội viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được UBND tỉnh thống nhất bố trí vào các chức danh cán bộ, công chức cấp xã, được quy hoạch các chức danh  lãnh đạo xã.

Phát biểu tại Hội nghị,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga biểu dương  sự nỗ lực phấn đấu của các đội viên đã khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để các đội viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga chỉ đạo: “UBND huyện Kon Plông và Tu Mơ Rông trong thời gian tới cần tập trung thực hiện việc bố trí, sử dụng có hiệu quả các đội viên sau khi kết thúc Dự án theo nguyên tắc tất cả các đội viên Dự án được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên đều được xem xét, bố trí công việc phù hợp với trình độ, phẩm chất và năng lực của từng đội viên; tiếp tục bồi dưỡng, quy hoạch, tạo điều kiện để đội viên Dự án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sau khi kết thúc Dự án, nhằm phát huy năng lực quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo của đội viên”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án 600 phó chủ tịch xã; tặng quà cho 16 đội viên trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã khó khăn của 2 huyện Kon Plông và Tu Mơ Rông.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *