(kontumtv.vn) – Từ năm 2012 đến nay, số hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước. Thành tích này đã được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải ghi nhận, biểu dương tại Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2016.

Dự Hội nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

hoi nghi

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong 3 phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động. Trên cơ sở đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã ra sức xây dựng, thực hiện và phát triển các phong trào thi đua trong bà con nông dân một cách sôi nổi, liên tục, rộng khắp, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Trong 5 năm qua, số lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước.Năm 2012 toàn tỉnh có trên 8.000 lượt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đến năm 2016 tăng lên  trên 38.600 lượt hộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải khẳng định, với những kết quả đạt được, các cấp Hội Nông dân đã có những đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải đề nghị: “Các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục phát huy những ưu điểm hiện có để đưa phong trào ngày càng đi lên theo hướng tích cực và có chiều sâu; cần tập trung đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Kịp thời phát hiện những tấm gương nông dân điển hình tiên tiến để hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật sản xuất, kinh doanh và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trên diện rộng phù hợp với mỗi vùng”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý, các cấp Hội cần  tập trung phát triển mạnh theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm; thực hiện có hiệu quả chương trình liên kết “4 nhà” để tạo điều kiện cho người nông dân tiếp cận vốn vay, khoa học kỹ thuật, thị trường tiêu thụ sản phẩm; tổ chức phổ biến sâu rộng trong toàn thể các cấp Hội Nông dân, cán bộ, hội viên và nông dân về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được quy định tại Nghị định số 55 của Chính phủ.

Tại Hội nghị, nhiều nông dân điển hình tiên tiến đã có báo cáo tham luận, trao đổi những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã trao 5 Bằng khen của UBND tỉnh và 140 Bằng khen của Hội cho 145 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2016; trao Giấy chứng nhận danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cho 616 hộ nông dân.

                                                                      Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *