to chuc luu chuyen

(kontumtv.vn) – Năm 2017, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường của tỉnh Kon Tum đạt trên 14.930 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016. Trong đó, lĩnh vực quốc doanh chiếm 11%, ngoài quốc doanh chiếm 89%. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đều đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ đạt 95% kế hoạch của năm. Nguyên nhân là do năm 2017, giá một số mặt hàng nông sản như cà phê, sắn giảm nên sức mua của người dân cũng giảm, ảnh hưởng đến tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh.

Thanh Thủy – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *