Đến năm 2021, tỉnh Kon Tum giảm trên 1.000 biên chế
Đến năm 2021, tỉnh Kon Tum giảm trên 1.000 biên chế

(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của UBND tỉnh Kon Tum, đến nay toàn tỉnh có 82 trường hợp nghỉ hưu, thôi việc tại 35 địa phương, đơn vị. Trong đó, năm 2015 có 24 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 2 người hưởng chính sách thôi việc ngay. Trong đợt I năm 2016 có 56 trường hợp, trong đó có 46 người nghỉ hưu trước tuổi, 10 trường hợp hưởng chính sách thôi việc ngay. Dự kiến, trong đợt 2 năm 2016 sẽ có thêm 185 trường hợp tỉnh giản biên chế.

Theo lộ trình, đến năm 2021 tỉnh Kon Tum sẽ tinh giản trên 1.000 biên chế, chiếm 5,5% tổng biên chế toàn tỉnh.

                                                Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *