(kontumtv.vn) – Những năm qua, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Kon Tum đã quan tâm củng cố mạng lưới phòng, chống lao từ tỉnh đến cơ sở, tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn. Đến nay, 100% cán bộ chuyên trách phòng chống lao tuyến huyện, xã và nhân viên y tế thôn, làng đã được tập huấn nâng cao kỹ năng; 100% xã, phường, thị trấn đã triển khai hoạt động quản lý chương trình. Từ năm 2012 đến nay, bình quân mỗi năm ngành Y tế tỉnh đã phát hiện trên 300 trường hợp mắc lao mới. 100% bệnh nhân mắc bệnh lao đều được lập hồ sơ bệnh án điều trị đa hóa trị liệu ngắn ngày có kiểm soát theo đúng qui định của chương trình. Tỷ lệ điều trị thành công luôn ở mức trên 95%. Đạt được kết quả này là nhờ hệ thống y tế cơ sở đã quan tâm theo dõi chặt chẽ bệnh nhân lao trong thời gian điều trị để bảo đảm hiệu quả điều trị, tránh kháng thuốc.

Đặc biệt, được sự hỗ trợ của Chương trình Chống lao quốc gia, năm 2017, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Kon Tum đã triển khai sử dụng máy Gene Xpert để chẩn đoán lao, lao kháng đa thuốc. Đây là điều kiện quan trọng để đơn vị thực hiệu có hiệu quả công tác phát hiện và điều trị bệnh lao trong thời gian đến.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *