Nhiều nông dân thoát nghèo nhờ tham gia chăn nuôi bò của Dự án
Nhiều nông dân thoát nghèo nhờ tham gia chăn nuôi bò của Dự án

(kontumtv.vn) – Từ năm 2011 đế nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai 12 dự án luân chuyển vốn hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất từ các nguồn vốn hỗ trợ của Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP quốc gia. Tổng kinh phí  thực hiện 12 dự án này là 4,6 tỷ đồng, với 460 hộ nghèo tham gia.

Kết quả đã có 04 dự án luân chuyển vốn hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò sinh sản, giúp hơn 100 hộ nghèo tham gia dự án năm 2011 đã thoát nghèo, với thu nhập tăng thêm từ 5-7 triệu đồng/hộ/năm. Với hiệu quả mang lại của Dự án luân chuyển vốn hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, hiện nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã nhân rộng triển khai thực hiện mô hình này, đồng thời xác định đây là một trong những mô hình kinh tế nhằm đẩy nhanh mục tiêu giảm nghèo ở địa phương.

                                                                                 Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *