(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2015-2019, trong số 58 đề tài, dự án khoa học – công nghệ được triển khai tại địa bàn tỉnh Kon Tum, có 46 đề tài, dự án đã được nghiệm thu, công bố, chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị ứng dụng vào thực tế sản xuất.

TRIEN KHAI 58 DE TAI, DU AN KHOA HOC - CONG NGHE TRONG GIAI DOAN 2015-2019

Kết quả nghiên cứu,ứng dụng thành công các đề tài, dự án KH-CN góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, bền vững; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả  cây trồng, vật nuôi; thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Thông qua các đề tài, dự án KH-CN nghiệm thu, các cấp ngành, địa phương đã tuyển chọn và nhân giống một số cây trồng mới như lúa, rau, hoa xứ lạnh, sâm Ngọc Linh, đảng sâm, ngũ vị tử, nấm ăn; nấm dược liệu …; nghiên cứu, ứng dụng quy trình kỹ thuật nhân giống và kỹ thuật  nuôi trồng thủy sản  đối với các giống cá có giá trị kinh tế cao như cá tầm, cá lăng, thác lác, điêu hồng, cá rô đồng đầu vuông, cá chẽm…Mô hình trình diễn ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý phụ phẩm hữu cơ làm phân bón, cải tạo đất, sử dụng trong canh tác cây trồng để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và ứng dụng công nghệ vi sinh làm giá thể hữu cơ… cũng được triển khai.

Đặc biệt, doanh nghiệp đã nghiên cứu, sản xuất thành công 2 sản phẩm nước giải khát sâm dây đóng lon và cao sâm dây từ nguồn nguyên liệu của địa phương; nghiên cứu, sản xuất cà phê chất lượng cao bằng công nghệ lên men. Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” dùng cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận.

 Nghĩa Hà – Công Luận

                                                                                                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *