(kontumtv.vn) – Trong thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục được triển khai có hiệu quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc sử dụng thư điện tử, phần mềm văn phòng điện tử eOffice, hệ thống giao ban trực tuyến, các ứng dụng chuyên ngành đã góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Họp BCĐ Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Kon Tum
Họp BCĐ Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Kon Tum

Đến nay, tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính ở cấp tỉnh đạt 87,5%; ở cấp huyện đạt 64,6% và cấp xã đạt 45%; 100% đơn vị có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số bất cập, như việc trang bị phần mềm chống virut cho máy tính chưa được chú trọng, mạng diện rộng của tỉnh chưa được quan tâm đầu tư, dẫn đến chưa thực sự đảm bảo an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống mạng.

Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ I, năm 2016 tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm nhấn mạnh: Việc ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong việc điều hành, xử lý công việc ở các cơ quan, đơn vị; trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch cụ thể về việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Đối với mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, cần phát huy tốt vai trò tham mưu, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian đến.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *