(kontumtv.vn) – Tổ chức thi hành dứt điểm, đúng pháp luật các bản án, quyết định dân sự của Tòa án, chú trọng làm rõ nguyên nhân những vụ việc kéo dài, đề ra biện pháp phù hợp, giải quyết dứt điểm, hạn chế đến mức thấp nhất khiếu kiện trong lĩnh vực thi hành án, là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lại Xuân Lâm tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự tỉnh năm 2016.

Năm 2015, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum đã thụ lý hơn 3.600 việc, tăng 250 việc so với năm 2014, với  tổng số tiền phải thi hành hơn 950 tỷ đồng, tăng hơn 650 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó, đã giải quyết xong gần 3.000 việc, đạt trên 95% về án, với số tiền gần 720 tỷ đồng, đạt hơn 92% (tính trên số việc và tiền có điều kiện thi hành), vượt 1,6% về việc, 9,5% về tiền so với chỉ tiêu do Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Việc phân loại án đảm bảo chính xác, ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% bản án.

Hội nghị triển khai
Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum năm 2016

Năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum là tập trung rà soát, có phương án giải quyết căn bản các vụ việc phức tạp, kéo dài; nâng cao hiệu quả thi hành án đối với những vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng và các vụ việc thi hành án liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước; phấn đấu nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 73% về việc, 33% về tiền tính trên tổng số án có điều kiện thi hành theo quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã biểu dương những thành tích đạt được; chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong năm 2015 của ngành Thi hành án dân sự; đồng thời nhấn mạnh: Với xu hướng số vụ án ngày càng  gia tăng, tính chất phức tạp hơn, ngành Thi hành án dân sự cần củng cố, kiện toàn chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyển địa phương trong quá trình thi hành án dân sự; chủ động đề ra các giải pháp nhằm tổ chức thi hành những vụ việc lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; cương quyết, triệt để hơn nữa trong việc thi hành án, tổ chức thi hành dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc có điều kiện thi hành; chú trọng làm rõ nguyên nhân những vụ việc kéo dài, đề ra biện pháp phù hợp, giải quyết dứt điểm, hạn chế khiếu kiện trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

                                                                     Thu Thủy – Duy Phong 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *