Khảo sát tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Khảo sát tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

(kontumtv.vn) – Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Kon Tum về triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” theo Quyết định số 498 ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng, thành lập các tổ tư vấn để triển khai thực hiện mô hình điểm tại 2 xã Ngọc Tem và Đăk Nên của huyện Kon Plông – hai xã vùng sâu, vùng xa có tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao nhất trong tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” giai đoạn I từ 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện đối với các xã vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, chú trọng địa bàn xã có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đối tượng hướng đến là thanh niên và cha mẹ của thanh niên người DTTS chưa kết hôn; cán bộ cơ sở tham gia tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và kết hôn cận huyết thống ở vùng DTTS; già làng, trưởng thôn, chi hội phụ nữ, người có uy tín trong đồng bào DTTS. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *