(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc. Đời sống vật chất, tinh thần của ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh đã có sự đổi thay đáng kể. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện những mục tiêu gì để tiếp tục nâng cao đời sống cho ĐBDTTS. Vấn đề này sẽ được ông Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum thông tin cụ thể qua phần trao đổi với phóng viên Đài PT-TH tỉnh.

PV: Những năm qua, Trung ương, tỉnh đã dành sự quan tâm lớn đối với công tác dân tộc, đặc biệt là thực hiện các chính sách dân tộc, bình đẳng dân tộc. Vậy kết quả này được thể hiện cụ thể như thế nào, thưa ông?

Ông Ka Ba Thành:Trung ương đã ban hành rất nhiều chính sách đối với công tác dân tộc cũng như chính sách dân tộc trên hầu khắp các lĩnh vực đời sống xã hội, về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng. Bên cạnh đó tỉnh ta cũng ban hành các chính sách đặc thù cho vùng ĐBDTTS như phát triển cà phê xứ lạnh, phát triển cao su tiểu điền. Và có thể khẳng định trong thời gian qua, cộng đồng các DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đoàn kết, tôn trọng, bình đẳng và cùng hỗ trợ nhau phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có phần cải thiện. Các thiết chế văn hóa, các đầu tư cơ sở hạ tầng về xã hội thì ngày càng được hoàn thiện và đồng bộ, giúp cho nhận dân cải thiện được đời sống văn hóa của mình. Về công tác giáo dục cũng có nhiều bước tiến bộ đáng kể, con em ĐBDTTS tham gia các cấp học, bậc học tương đối cao. Về công tác y tế thì việc chăm lo đời sống, sức khỏe trong ĐBDTTS trong thời gian qua là rất tốt. Một điều nữa là chăm lo an sinh xã hội của địa phương đối với các hộ nghèo luôn được quan tâm. Từ những chính sách của Trung ương kết hợp với các nguồn lực khác như nguồn vốn vay cũng tạo điều kiện cho người dân  tiếp cận được với tiến bộ khoa học kỹ thuật để thay đổi phương thức sản xuất, giúp người dân  đưa năng suất cao hơn.

Ông Ka Ba Thành trả lời phỏng vấn của PV
Ông Ka Ba Thành trả lời phỏng vấn của PV

PV: Trong những năm gần đây, đời sống của ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên. Tuy nhiên trên thực tế  điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh dù đã có cải thiện, song vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi tỉnh Kon Tum có trên 53% dân số là ĐBDTTS, vậy khó khăn lớn nhất trong công tác dân tộc của tỉnh hiện nay là gì, thưa ông?

Ông Ka Ba Thành: Trong quá trình triển khai công tác dân tộc cũng như chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn một số khó khăn, cụ thể như điều kiện tự nhiên, khí hậu, thời tiết, rồi cũng như là giao thông đi lại hết sức phức tạp, đặc biệt là vào mùa mưa, rồi phân bổ dân cư không đồng đều và đa phần ĐBDTTS nghèo lại ở những vùng cao hẻo lánh, do đó ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, vận động cũng như triển khai công tác dân tộc và  các chính sách dân tộc. Hiện nay tỷ lệ nghèo trong vùng ĐBDTTS vẫn còn rất cao, trình độ dân trí và điều kiện tiếp cận đời sống văn hóa tinh thần vẫn còn thấp, rồi một số chính sách hiện nay tỷ suất đầu tư còn thấp, nên chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

PV: Thưa ông, trong thời gian tới, công tác dân tộc của tỉnh sẽ tập trung vào những mục tiêu gì?

Ông Ka Ba Thành: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết XV của tỉnh Đảng bộ và thực hiện thành công công tác dân tộc và chính sách dân tộc, trong thời gian tới cơ quan dân tộc của tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nội dung như sau: Thứ nhất là tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; xây dựng hoàn thiện các chính sách và thực hiện hiệu quả các chính sách, các chính sách tập trung có trọng điểm, đầu tư đủ lực và việc lồng ghép các nguồn vốn Trung ương và địa phương là hợp lý để tạo nguồn đủ mạnh thực hiện đạt được mục tiêu, chỉ tiêu Đảng bộ tỉnh  đề ra về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tăng cường phổ biến chính sách pháp luật trong vùng ĐBDTTS; quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi để giúp cho các hộ ĐBDTTS nghèo có điều kiện tiếp cận và học tập trong quá trình sản xuất của mình; quan tâm xây dựng cá nhân, các hộ đồng bào tiêu biểu, người uy tín để từ đó xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn dân trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới mà chủ trương của Trung ương cũng như của tỉnh đã đề ra.

PV: Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi. 

Thanh Tùng – Thanh Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *