(kontumtv.vn) – Ngày 2/12, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020 và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải dự và chỉ đạo Hội nghị.

MOI TRUONG RUNG

Chính sách chi trả DVMTR là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, với mục đích tạo ra cơ chế tài chính bền vững, huy động tối đa nguồn lực của xã hội, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, góp phần cải thiện đời sống của người dân dựa vào công tác QLBVR.

Sau 5 năm triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Kon Tum đã thu được số tiền hơn 587 tỷ đồng và đã có hàng ngàn người dân, cộng đồng làng, các công ty lâm nghiệp và tổ chức được hưởng lợi từ nguồn tiền này. Việc hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tác động tích cực đến ý thức, vai trò trách nhiệm của người dân trong công tác QLBVR. Số vụ vi phạm lâm luật đã giảm rõ rệt qua từng năm. Nhờ nhận khoán QLBVR mà nhiều gia đình đã có mức thu nhập trên 4 triệu đồng/hộ/năm, và trên 18 triệu đồng/cộng đồng/năm.

Tiếp tục thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2016- 2020, với mục tiêu giải ngân theo quy định của Nhà nước đạt tỷ lệ 85% tổng nguồn thu tiền DVMTR, phấn đấu đến năm 2020 sẽ nâng độ che phủ rừng lên trên 62 % và giảm tỉ lệ hộ nghèo trong giai đoạn 2016- 2020 từ 3 – 4% năm theo Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đã đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải yêu cầu: Việc giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình cần có sự rà soát lại, chỉ giao đất, giao rừng cho những hộ gia đình có lao động, có sức khỏe, vì trong thực thế, nhiều hộ gia đình tuổi cao, sức yếu vẫn được giao đất, giao rừng. Hàng năm, các sở, ban, ngành có liên quan cần sớm xây dựng kế hoạch thu, chi tiền DVMTR trình UBND tỉnh. Đồng thời, đối với những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị của các đơn vị chủ rừng cũng cần được xem xét, giải quyết kịp thời….

Tuy nhiên, theo đại diện của Quỹ BV&PTR tỉnh, việc triển khai chính sách chi trả DVMTR giai đoạn 2016 – 2020 cũng sẽ gặp phải những khó khăn như: Nghị định 147 ngày 24/9/2016 của Chính phủ thay thế NĐ 99 về Chính sách chi trả DVMTR đã ban hành, trong đó có quy định sẽ nâng giá tiền DVMTR, nhưng thời điểm nâng giá vẫn chưa được xác định cụ thể, gây khó khăn trong việc lập kế hoạch hàng năm; tiền DVMTR của các xã, thị trấn sẽ chuyển qua Quỹ BV&PTR cấp xã. Đối với những địa phương có diện tích rừng ít thì phải giao đất, giao rừng cho người dân và kinh phí thực hiện là của các địa phương, nhưng nhiều địa phương khó khăn về kinh phí nên việc giao đất, giao rừng cho người dân khó thực hiện được.

Như Nguyệt – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *