(kontumtv.vn) – Xác định công tác trồng rừng là một trong những nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, trong năm qua, công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được Bộ NN&PTNT đánh giá là đơn vị dẫn đầu khu vực Tây Nguyên. Hiện nay, việc triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2016 đang được các cơ quan chức năng tích cực chuẩn bị.

 Trong năm 2015, tỉnh Kon Tum đã trồng được trên 770 ha rừng tập trung, đạt 77,8% kế hoạch giao. Trong đó, nhiều nhất là trồng rừng thay thế (trên 655 ha, đạt 77,6% kế hoạch), còn lại là diện tích trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Từ những kết quả đạt được và nhiệm vụ trồng rừng trên địa bàn, hiện nay, các đơn vị sở, ngành có liên quan, các chủ rừng đang tích cực triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2016 đảm bảo đạt kết quả. Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Kon Tụm nói: “Năm 2016, tỉnh Kon Tum đã phê duyệt 3 dự án trồng rừng thay thế, diện tích 986 ha, tập trung chủ yếu là 3 công ty lâm nghiệp là Công ty Đăk Tô, Công ty Kon Rẫy và Công ty Kon Plông. UBND tỉnh cũng chỉ đạo và Chi cục Lâm nghiệp đã tham mưu triển khai trồng rừng phòng hộ, đặc dụng. Chúng tôi dự kiến trồng khoảng 120 ha tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đăk Uy”.

RUNG NAM 2016

Trên cơ sở các dự án đã được phê duyệt, hiện nay các đơn vị chủ rừng, các chủ dự án đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai kế hoạch trồng rừng 2016, nhất là phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động nhân dân trả lại quỹ đất đã xâm lấn của các lâm trường để có quỹ đất trồng rừng. Tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô, một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong công tác trồng rừng 2 năm qua, trong kế hoạch năm 2016, Công ty được phê duyệt trồng mới 540 ha rừng. Hiện nay, cùng với việc triển khai ươm cây giống, Công ty đang tích cực vận động nhân dân tự nguyện trả lại đất đã xâm lấn của lâm trường làm rẫy trước đây để ký kết với Công ty nhận trồng, chăm sóc để được hưởng lợi từ rừng – một trong những giải pháp quan trọng để Công ty thực hiện tốt công tác trồng rừng trong thời gian qua. Ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô cho biết: “Để thu hồi đất của người dân trồng rừng, cái trước tiên là xác định trồng cây gì để người dân được hưởng lợi lâu dài. Thứ hai là phải minh bạch, rõ ràng quyền lợi của người dân tham gia trồng rừng, từ lúc trồng rừng đến thu hoạch sản phẩm cuối cùng. Từ chỗ đó, chúng tôi tuyên truyền, họp dân, vận động dân tự nguyện tham gia trồng rừng với chúng tôi”.

Ngoài những khó khăn về quỹ đất, trong năm 2016, công tác trồng rừng được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do ảnh hưởng của hiện tượng El-ni-nô, nắng hạn kéo dài và diện tích trồng rừng ngày càng tập trung ở vùng sâu vùng xa, điều kiện giao thông đi lại hết sức vất vả. Việc khắc phục những khó khăn, đảm bảo công tác trồng rừng đạt kết quả đang được các cơ quan, đơn vị có liên quan, các chủ rừng đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Ngọc Chiến cho biết: “Trong công tác trồng rừng, một số khó khăn, vướng mắc chúng tôi đang tích cực  tháo gỡ là vận động, tuyên truyền cho bà con cùng tham gia trồng rừng trên diện tích đất nương rẫy  lấn chiếm của các công ty lâm nghiệp. Khó khăn thứ hai là đơn giá trồng rừng vẫn còn thấp. Sắp tới chúng tôi sẽ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh lại đơn giá để  phù hợp với thực tế hiện nay trong công tác trồng rừng”.

Bên cạnh việc khắc phục những khó khăn, để thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng thay thế và trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh đã có kế hoạch tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ NN&PTNT về Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 2016, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, các cấp chính quyền địa phương về lợi ích của việc trồng rừng.

Duy Phong – Quang Mẫn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *