(kontumtv.vn)- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum đã triển khai mô hình ứng dụng công nghệ tưới phun mưa trong sản xuất rau an toàn tại xã Đắk Blà, thành phố Kon Tum.

Lắp đặt công nghệ tưới phun mưa
Lắp đặt công nghệ tưới phun mưa

Nhằm phục vụ tưới tiêu, đề phòng khô hạn vào mùa khô 2016 – 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum triển khai mô hình ứng dụng công nghệ tưới phun mưa, bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 12/2016.  Mô hình thực hiện thí điểm cho 6 hộ dân của xã Đắk Blà, trong đó có 1 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số.  Đây đều là các hộ sản xuất rau lâu năm, ổn định tại địa phương; đảm bảo điều kiện về đất đai phù hợp, đủ công lao động và có khả năng tham gia đối ứng kinh phí của mô hình. Tham gia chương trình này, các hộ dân sẽ được tập huấn chuyển giao kĩ thuật sử dụng và vận hành hệ thống tưới phun mưa phục vụ sản xuất rau an toàn và hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp đặt.

Mỗi hộ được đoàn viên thanh niên của Cụm 5 – Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh giúp đỡ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm trên diện tích 1.000 m2 đất sản xuất, với chi phí 21 triệu đồng/ hộ. Nguồn kinh phí này được phân bổ từ nguồn vốn hỗ trợ nông dân thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *