CO GAN 150 CONG CHUC, VIEN CHUC DUOC TUYEN DUNG TRONG NAM 2018

(kontumtv.vn) – Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyển dụng 104 công chức/117 chỉ tiêu. Công tác tuyển dụng công chức bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với 42 viên chức trúng tuyển tại các huyện Ia H’Drai, huyện Ngọc Hồi và  huyện Tu Mơ Rông.

Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 ngày 20/11/2014 của Chính phủ, năm 2018 tỉnh Kon Tum đã tỉnh giản 96 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, nâng tổng số trường hợp tinh giản biên chế từ đầu năm 2015 tới nay lên 432 trường hợp.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *