(kontumtv.vn) – Trong 6 tháng đầu năm 2017, số trẻ em sinh ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum là hơn 3.900 trẻ. Trong đó có 790 trẻ là con thứ ba trở lên, chiếm tỷ lệ hơn 20%, giảm 260 trẻ so với cùng kì năm 2016, nhưng vẫn là tỷ lệ cao so với khu vực Tây Nguyên và cả nước. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

Xác định công tác dân số là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế – xã hội, thời gian qua, những đơn vị làm công tác dân số cùng các ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện công tác dân số – KHHGĐ. Trong đó, chú trọng đến các hoạt động nhằm hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Bà Trần Thị Thanh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện Kon Rẫy nói: “Trung tâm Dân số huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động bà con về công tác dân số – KHHGĐ. Thứ hai nữa là đẩy mạnh tiếp thị xã hội, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt các câu lạc bộ không sinh con thứ ba trở lên”.

Điều đáng nói là tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên chủ yếu tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBDTTS còn nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng rất lớn  đến chất lượng cuộc sống của người dân và sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Thế nhưng việc kiểm soát tỷ lệ sinh con thứ ba tại những vùng này gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Nhiều vùng có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trên 50%. Chị Y Thoach (thôn 8, Đăk Tờ Re, Kon Rẫy) nói: “Ở đây cũng được tuyên truyền nhưng  vì ở đây tôn giáo nhiều, nên mọi người cũng rất sợ dùng biện pháp tránh thai hiện đại, sợ có tội với Thiên chúa, vì mình có tôn giáo mà.  Dùng biện pháp tránh thai tự nhiên thì dễ bị vỡ kế hoạch”.

 “Công tác dân số nói chung thì những khó khăn hiện tại là tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại ở trong một bộ phận nhân dân, thường muốn có con trai để nối dõi, nương tựa tuổi già. Ở vùng ĐBDTTS có đạo thường chỉ dùng biện pháp tránh thai tự nhiên, nên ít an toàn,  hiệu quả tránh thai không cao, dẫn đến việc sinh con ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Bên cạnh đó, nguồn phương tiện tránh thai miễn phí cho đối tượng theo quy định của Nhà nước từ Trung ương phân bổ về cho tỉnh hiện thiếu so với nhu cầu của người dân, đặc biệt là nguồn thuốc tránh thai, do đó ảnh hưởng tới chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trên địa bàn”. Ông Từ Hữu Phước, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Kon Tum cho biết.

Ngoài ra, công tác truyền thông, vận động chuyển đổi hành vi về dân số – KHHGĐ ở một số nơi còn hạn chế, nội dung và hình thức truyền thông chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, chưa phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn và nhu cầu phong phú, đa dạng của từng nhóm đối tượng. Ông Từ Hữu Phước cho biết kế hoạch của tỉnh về công tác này trong thời gian tới: “Chi cục Dân số sẽ tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp các cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo công tác dân số – KHHGĐ. Cụ thể là ban hành các chính sách, đầu tư nguồn lực để giải quyết có hiệu quả các mục tiêu chính sách dân số, tập trung vào mục tiêu ổn định mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông chuyển đổi hành vi, tăng cường sự phối hợp với các, ban, ngành , đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, đổi mới nội dung và hình thức, cách tiếp cận phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng; triển khai công tác tiếp thị xã hội và xã hội hóa phương tiện tránh thai; cung ứng dịch vụ thích ứng với từng vùng, từng nhóm đối tượng đáp ứng nhu cầu sử dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các biện pháp tránh thai”.

Để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ ba xuống còn 18% trong năm 2017, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, ngành và chính quyền địa phương thì mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức, nhận thức và thực hiện tốt các chính sách dân số – KHHGĐ, nhất là tại những vùng khó khăn. Từ đó mới có thể nâng cao chất lượng dân số và cải thiện đời sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Thanh Thủy – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *