8 THANG

(kontumtv.vn) – Vốn đầu tư phát triển 8 tháng năm 2016 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt hơn 784 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt  hơn 600 tỷ đồng, chiếm hơn 76%; nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt gần 180 tỷ đồng, chiếm gần 23%  tổng số nguồn vốn. Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trụ sở UBND các xã, công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt, công trình giáo dục, y tế … trên địa bàn các huyện, thành phố.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *