(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa phê duyệt Kế hoạch xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục trên địa bàn tỉnh.

HE THONG QUAN TRAC...

Theo đó, trong năm 2017, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ đầu tư trang thiết bị và vận hành phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xả thải của các cơ sở, dự án có phát sinh nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí xây dựng hệ thống quan trắc nước thải tự động hơn 18,2 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí địa phương đầu tư hơn 725 triệu đồng để xây dựng hạ tầng tiếp nhận dữ liệu quan trắc nước thải tự động đặt tại sở TN&MT; các doanh nghiệp đầu tư hơn 17,4 tỉ đồng để  xây dựng hệ thống quan trắc nước thải tự động tại Khu Công nghiệp Hòa Bình và tại 23 cơ sở dự án đầu tư sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp.

                                                          Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *