(kontumtv.vn) – Trong 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế – xã hội huyện Ia H’Drai (Kon Tum) tiếp tục phát triển ổn định; các ngành, lĩnh vực đều có mức tăng trưởng bằng và cao so với cùng kỳ năm trước.

Cây cà phê mang lại hiệu quả kinh tế cao ở Ia'Drai
Cây cà phê mang lại hiệu quả kinh tế cao ở Ia H’Drai

Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản ước đạt gần 590 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt hơn 520 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ và đạt gần 80% so với kế hoạch. Thị trường và giá cả hàng hóa trên địa bàn huyện tương đối ổn định, nhịp độ phát triển được duy trì, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu thương mại – dịch vụ đạt hơn 193 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ và đạt hơn 163% so với kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 77 tỷ đồng, đạt gần 200% dự toán huyện giao; chi ngân sách huyện hơn 191 tỷ đồng, đạt hơn 172% dự toán huyện giao. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đạt 80 tỷ đồng, tăng hơn 20%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2018, UBND huyện Ia H’Drai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát lại nhiệm vụ kế hoạch của đơn vị, khắc phục ngay các hạn chế, phấn đấu cuối năm 2018 hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn; bố trí kinh phí phân bổ nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra…

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *