(kontumtv.vn) – Sáng 30/3, HĐND thành phố Kon Tum tổ chức kỳ họp chuyên đề khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp thiết trên địa bàn thành phố Kon Tum. Bao gồm 05 nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn; việc điều chỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình; điều chỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án và bổ sung danh mục vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và điều chỉnh Nghị quyết của HĐND thành phố Kon Tum về phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách năm 2021.

Việc thông qua 5 nghị quyết tại kỳ họp là cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để các cấp ngành của thành phố thực hiện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời, căn cứ theo tờ trình giới thiệu nhân sự của UBND thành phố, HĐND thành phố đã thống nhất bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phan Kim Bút, Trưởng phòng Nội vụ thành phố và ông Trịnh Công Sơn, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Kon Tum.

Hơ Jan – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *