(kontumtv.vn) – Sáng ngày 23/6, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang và các phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải, Nghe Minh Hồng điều hành kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định  đối với các vấn đề: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước cho các ngành, các cấp và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Việc phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ; Phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với các dự án đầu tư công; Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đề nghị  đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận để các Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành bảo đảm quy định của pháp luật./.

                                                                               Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *