(kontumtv.vn) – Sau gần 3 ngày tổ chức, kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum lần thứ 9, Khóa XI đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều 6/12/2019.

Trên tinh thần phát huy trí tuệ, dân chủ, nghiêm túc, sau gần 3 ngày làm việc, HĐND tỉnh đã thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ của kỳ họp lần thứ 9, khóa XI đề ra. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 24 nghị quyết về các lĩnh vực như như kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2020; kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2020; danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh; phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2020; quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; thông qua nghị quyết về các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

BE MAC HOI DONG NHAN DAN TINH

Đồng thời kì họp đã xem xét sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung đối với các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hiện nay không còn phù hợp. Kỳ họp đã xem xét, thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh và thống nhất ban hành Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 Trong đó có các mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh đạt trên 12%. Cơ cấu kinh tế năm 2020: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 24-25%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng: 28-29%; Khu vực Dịch vụ: 39-40%. Thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.505 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu: 150 triệu USD. Dân số trung bình năm 2019 khoảng 555 nghìn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm từ 3-4% so với cuối năm 2019. Có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020. Số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 37,9 giường. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90,35%. Tỷ lệ độ che phủ rừng 62,85%. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.

Bên cạnh thống nhất các giải pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, HĐND tỉnh đã thống nhất cao với các nhiệm vụ đột phá trong năm 2020: Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu, cụm công nghiệp – đô thị – dịch vụ, phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng.  Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn trực tiếp tại hội trường và tại các phiên thảo luận. Đã có 10 nội dung được các đại biểu chất vấn UBND tỉnh và các sở ngành. Phần lớn nội dung chất vấn đã được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng giải trình, tiếp thu làm rõ. Nội dung trả lời chất vấn rõ ràng, cụ thể, đúng vấn đề yêu cầu và gắn với kế hoạch xử lý, giải quyết những vụ việc tồn đọng.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh nghe UBMTTQVN tỉnh báo cáo về công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nghe UBND tỉnh báo cáo về việc tiếp thu, trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo về việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Các đại biểu nghe các cơ quan tư pháp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa ghi nhận các ý kiến đóng góp, chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh. UBND tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các sở ngành, địa phương khắc phục những hạn chế. Chủ tịch UBND tỉnh đề ra quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra trong giai đoạn 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba đánh giá cao sự nỗ lực của các đại biểu HĐND thông qua thảo luận, chất vấn đã góp phần giúp kỳ họp thành công; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan Tư pháp và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần có kế hoạch, giải pháp thật cụ thể, bảo đảm thực hiện kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Phó Chủ tịch Thường trực  HĐND tỉnh nhấn mạnh:Tôi đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 mà HĐND tỉnh vừa thông qua. Đồng thời, quan tâm triển khai tốt một số nội dung trọng tâm sau đây: Tiếp tục phát triển toàn diện nông nghiệp đi vào chiều sâu, theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung triển khai đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa 03 nhiệm vụ trọng tâm đột phá theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm tạo ra sự chuyển biến rõ nét, bằng các kết quả cụ thể, thuyết phục trong phát triển nông nghiệp, chỉnh trang đô thị và cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, tập trung thực hiện thêm 1 lĩnh vực đột phá về phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng để dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường trực, các ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động và tăng cường hơn nữa công tác giám sát, khảo sát; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, thực hiện việc sắp xếp các tổ chức hành chính sau khi có hướng dẫn của Trung ương đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả.

Thành công của kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum lần thứ 9, khóa XI là cơ sở để cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum nỗ lực phấn đấu, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020; góp phần xây dựng kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển.

Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *